วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

......เดือนกุมภาพันธ์..........

--------สัปดาห์ที่1--------

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำตัวอักษรนูนติดป้ายหน้าห้องพยาบาลตึกกาญจนา ชั้น 6
.................................................................

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำป้ายติดตัวอักษรสีแดง เขียว เหลือง มีคำว่า
Non Vescicant สีเขียว
Irritantdrug สีเหลือง
Vescicant สีแดง
จำนวน 30 แผ่น
..................................................................

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการหน่วยให้เคมีบำบัดกับ
ระเบียบปฎิบัติผู้รับบริการหน่วยให้เคมีบำบัด
สีเขียว กับ สีแดง จำนวน 200 ใบ
..................................................................

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษข้อความ เรื่อง นมแม่ ขนาด 24 x 36 จำนวน 16 แผ่น
ติดเทปกาวสองหน้าติดลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
..................................................................

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการหน่วยให้เคมีบำบัดกับ
ระเบียบปฎิบัติผู้รับบริการหน่วยให้เคมีบำบัด
สีเขียว กับ สีแดง จำนวน 200 ใบ
.................................................................


-----สัปดาห์ที่ 2-----

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
สแกนภาพจากหนังสือ ศรีนครินทร์ กับภาพพระพี่นาง
.................................................................

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดสตกเกอร์สีขาว จำนวน 3 แผ่น ณ ห้องหัวหน้าพยาบาล ตึกอำนวยการ
เก็บเครื่องฉาย LCD + คอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชุมตึกกาญจนา 6
..................................................................

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตกแต่ง แก้ไขภาพสแกน ให้มีขนาด เท่ากัน
โดยใช้โปรแกรม photoshop
..................................................................

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
------- ลาหยุด 1 วัน ----------


--------สัปดาห์ที่3--------

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ร่างป้ายผ้า เรื่อง ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
.................................................................

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ค้นหาตัวอักษรติดผนัง เรื่อง การประชุมวิชาการ
ร่างป้ายผ้า เรื่อง โครงการตรวจคัดกรองคุณภาพ
.................................................................

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
บันทึกภาพ VDO คนไข้ตรวจ EKG ตึกเจ้าฟ้า ชั้น4
ร่างป้ายผ้า ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์
..................................................................

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำป้าย ไม่อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์ใดๆถ่ายภาพก่อนได้รับอนุญาติ
จำนวน 9 แผ่น
ติดสติกเกอร์สีขาว ติดกระจก ห้องกุมารเวชกรรม จำนวน 5 แผ่น
..................................................................

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำตัวอักษรนูน ใช้มีดกรีดนำร่องตัวอักษร
. ..................................................................


--------สัปดาห์ที่4--------

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งไฟสตูดิโอ ณ ห้องตรวจเลือด ตึกเจ้าฟ้า
ทำตัวอักษรนูน ใช้มีดกรีดนำร่องตัวอักษร
.................................................................

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ร่างป้ายผ้าข้อความ
ทำตัวอักษรนูน ใช้มีดกรีดนำร่องตัวอักษรกรีดตามสติกเกอร์ตัวอักษร
.................................................................

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ใช้โปรแกรมตัดสติกเกอร์ ป้ายบุคลากร ติดบนแผ่นพลาสวูด
สีขาว จำนวน 3 แผ่น
พิมพ์งาน สรุปแบบประเมินความคิดเห็น
..................................................................

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดเทปกาวสองหน้า โครงการเคล็ดลับการให้นมแม่
ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เคลือบพลาสติดใส
..................................................................

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดเทปกาวสองหน้า โรคหูน้ำหนวก
ลอกสติกเกอร์ให้เหลือตัวอักษร ติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
เรื่อง คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ
..................................................................

...

...
...

...

...
...